2 min lezen

Dit is de belangrijkste oorzaak achter vermogensverlies bij direct ingespoten benzinemotoren

Wordt u in de werkplaats regelmatig geconfronteerd met verschillende symptomen van vermogensverlies? Denk hierbij aan:

  • Schommelend toerental
  • Onregelmatige vermogensopbouw
  • Moeilijk optrekken
  • Schokkende motor

Wat veroorzaakt vermogensverlies? En hoe kunt u, als professional, waarborgen dat u dit probleem efficiënt verhelpt zonder financiële kater voor uw klant?

Zowel uw tijd als de tijd van uw klant is kostbaar, daarom is het belangrijk om de oorzaak van vermogensverlies snel te kunnen duiden. Dit blog zoomt in op de meest courante oorzaak van vermogensverlies; vervuilde in-en uitlaatkleppen. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem, welke we in onze vergelijkingsgids met elkaar vergelijken. Zo kunt u uw klanten bij deze symptomen zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

 

Het Nieuwe Rijden vergroot de problematiek

Het Nieuwe Rijden, ook wel Het Zuinige Rijden genoemd, verwijst naar een ecologische rijstijl in combinatie met een specifieke motorsoftware bij nieuwe wagens. Deze door de overheid gestimuleerde aanpak werkt brandstofbesparend. Hierdoor is er minder CO2-uitstoot tijdens het rijden waardoor men conform is met de nieuwe wetgeving. Daarbij komt ook dat Het Nieuwe Rijden sinds 2006 een verplicht onderdeel is geworden van het praktisch rijexamen in Nederland. 

Deze rijstijl is zal dus alleen maar meer toegepast gaan worden. En dat heeft gevolgen.

Het doortrekken van deze rijstijl kan namelijk een hele nieuwe problematiek met zich meebrengen. Zo zijn er innovaties verbonden aan Het Nieuwe Rijden die ook negatieve implicaties kunnen hebben voor uw motor. Denk bijvoorbeeld aan het start-stop systeem en de shift indicator.

shift indicator het nieuwe rijden

De shift indicator raadt aan om sneller te schakelen. Je toerental zal zodoende laag blijven, maar de inlaatkleppen ondervinden hier wel hinder van. Weinig toeren zorgen ervoor dat er niet voldoende druk uitgeoefend wordt op de inlaatkleppen. Dit is vooral schadelijk voor direct ingespoten benzinemotoren. Het resultaat? Er zal nog sneller motorvervuiling zijn met vermogensverlies als resultaat.

 

Vervuilde in- en uitlaatkleppen zijn de grote boosdoener bij vermogensverlies

Het Nieuwe Rijden is een indirecte oorzaak waardoor vermogensverlies steeds sneller en vaker optreedt bij auto's met direct ingespoten benzinemotoren. Maar de dieperliggende oorzaak zijn vervuilde in- en uitlaatkleppen.

Bij vermogensverlies zijn er veel oorzaken die in overweging genomen worden. In eerste instantie analyseert men vaak de elektronica door de storingscodes uit te lezen. Wanneer hier geen probleem te vinden is, opent zich een hele waaier aan mogelijke problemen. Hoewel dit een juiste reflex is, kan het ook het begin betekenen van een lang trial-and-error proces. Dit is niet opportuun voor de klant en zo kunnen de kosten snel oplopen. Dit is iets wat u wilt voorkomen.

vervuilde inlaatkleppen

Feit is dat de oorzaak van vermogensverlies bij direct ingespoten benzinemotoren makkelijker traceerbaar is. Bij dit type motoren ligt het probleem vrijwel altijd bij vervuilde in- en uitlaatkleppen. Dit komt doordat de benzine na de inlaatkleppen wordt ingespoten. Hierdoor ontbreken de reinigende en koelende functies van de benzine, met vervuiling tot gevolg.

Wanneer een klant dergelijke klachten formuleert is het dus een goede eerste stap om de in- en uitlaatkleppen te controleren. Zo zoekt u meteen gericht naar de oorzaak. Dit verhoogt ook de kans dat u het probleem in een keer kan verhelpen zonder dat de kosten hoog oplopen. De kans is immers groot dat u dan meteen bij de bron van het probleem zit.

 

Hoe lost u dit op?

De oorzaak van het probleem definiëren is stap een, het oplossen de volgende. Voor vervuilde in- en uitlaatkleppen is er maar één oplossing: reiniging. Er is een brede waaier aan reinigingsmogelijkheden. De vraag die rest is; welke reinigingsoptie is de beste voor u? Om u te helpen in uw keuze hebben wij een vergelijkingsgids opgesteld. Deze informeert u over de kosten, benodigde tijd en gezondheidsrisico's van verschillende reinigingsmethoden, zodat u de gepaste aanpak ontdekt.

Download hier de vergelijkingsgids:

New Call-to-action

CTA_Banner_Granulaat_664x832

snel en nauwkeurig inlaatkleppen reinigen

De insteek van elke behandeling in een werkplaats zou moeten zijn: "hoe kan ik zo snel mogelijk een probleem van de klant blijvend oplossen?" In het geval van vermogensverlies is een granulaatreiniging steeds het antwoord op deze vraag.