2 min lezen

Onveilige producten in de garage: wat is n-hexaan?

 

De term "hexaan" komt in de werkplaats veel voor en zal je dan ook niet vreemd zijn. Bekijk bijvoorbeeld de spuitbussen in je garage eens van dichtbij. Maar wat is hexaan of n-hexaan? Waarom valt het onder de onveilige producten in de garage? En nog belangrijker: zijn er maatregelen die je kunt nemen om jezelf en je medewerkers er zo goed mogelijk tegen te beschermen?

In dit artikel vertellen we je alles over de stof n-hexaan. Ben je op zoek naar een manier om de onderhoudsmiddelen in je garage te controleren en veiliger te maken? In onze gratis gids helpen we je hierbij

Wat is n-hexaan?

N-hexaan is een kleurloze stof die zelfs op kamertemperatuur ontvlambaar kan zijn. Deze stof wordt veelal gebruikt als oplosmiddel en is vooral op de lange termijn schadelijk voor de gezondheid. Bij gebruik van producten die n-hexaan bevatten zal je dus in eerste instantie geen klachten ondervinden, al kan de damp een milde verdovende werking hebben. In het Engels wordt de stof "n-hexane" genoemd, zoals hieronder te zien is. 

chemical-ghs-signs-n-hexane-l8568-lg

Maar wat is hexaan en waarom is het zo gevaarlijk?

Zoals we al hebben vastgesteld is n-hexaan vooral op de lange termijn schadelijk voor de gezondheid. Wanneer je de stof in hoge concentraties inhaleert krijg je in eerste instantie een euforisch gevoel, maar later volgen negatievere effecten: slapeloosheid, hoofdpijn en braken.
Op lange termijn raakt zelfs je perifeer zenuwstelsel, de verbinding tussen al je vitale organen, ontregeld. Hierdoor kun je tintelingen en krampen in armen en benen krijgen, je vermoeid voelen en er kan spierverslapping optreden.

Hoe herken je n-hexaan op een verpakking?

N-hexaan wordt vooral in spuitbussen met oplosmiddel gebruikt. Je kunt de stof herkennen aan de volgende aanduidingen:

  • H225: licht ontvlambare vloeistof en damp
  • H304: dodelijk wanneer de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
  • H336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
  • H361: kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
  • H373: kan, bij langdurige of herhaalde blootstelling, schade aan de organen veroorzaken
  • H441: schadelijk voor in water levende organismen

Wanneer je deze veiligheidswaarschuwingen ziet, kun je je vast voorstellen waarom wij tegen het gebruik van producten met n-hexaan zijn. Wij zijn zelfs van mening dat er een wetgeving zou moeten komen die deze producten in hun totaliteit verbiedt.

Toch gebruiken? Schaf de juiste maskers aan!

Gebruik je toch producten met n-hexaan? Schaf dan een goed masker aan met de juiste filterelementen en verplicht jouw medewerkers deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Een stofmasker is in dit geval namelijk niet genoeg, en ook maskers die gebruikt worden bij het aanbrengen van acrylverf werken niet. Bekijk per masker welke stoffen wel of niet worden doorgelaten. Vaak zijn maskers die n-hexaan tegenhouden voorzien van zwarte of blauwe filters.

Bewustzijn van gezondheidseffecten is erg belangrijk. Zo werk je aan een veiligere werkomgeving. Zijn je medewerkers niet gemotiveerd om het masker op en af te zetten wanneer het nodig is? Laat ze dan vooral dit blog lezen! 

Jouw garage gezonder en veiliger maken?

Niet alleen n-hexaan of n-hexane is een gevaarlijke stof die veel voorkomt op de werkplaats. Maar hoe krijg je grip op de diverse onderhoudsmiddelen die voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen?

In onze gratis gids helpen we je door middel van een checklist om je onderhoudsmiddelen in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat je medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. Je vindt de gids hier: 

DOWNLOAD DE GRATIS GIDS